Šta je uopšte taj Test samostalnosti?

Test samostalnosti je zakonska obaveza svih preduzetnika, bez obzira da li vode paušal ili knjige. Kaznene mere u slučaju da se ne dokaže samostalnost mogu ugroziti poslovanje i preduzetnika i njihovih klijenata.

Test samostalnosti je definisan Zakonom o porezu na dohodak građana i podrazumeva sagledavanje svakog pojedinačnog poslovnog odnosa između preduzetnika (izvršioca) i klijenta (nalogodavaca) na osnovu devet kriterijuma, koji utvrđuju nivo samostalnosti preduzetnika. Ovaj član Zakona i zvanično Uputstvo za tumačenje kriterijuma ne mogu da obuhvate sve specifičnosti angažmana preduzetnika, i zbog toga postoji veliki prostor za dvosmisleno tumačenje.

Šta je uopšte taj Test samostalnosti?

Test samostalnosti je zakonska obaveza svih preduzetnika, bez obzira da li vode paušal ili knjige. Kaznene mere u slučaju da se ne dokaže samostalnost mogu ugroziti poslovanje i preduzetnika i njihovih klijenata.

Test samostalnosti je definisan Zakonom o porezu na dohodak građana i podrazumeva sagledavanje svakog pojedinačnog poslovnog odnosa između preduzetnika (izvršioca) i klijenta (nalogodavaca) na osnovu devet kriterijuma, koji utvrđuju nivo samostalnosti preduzetnika. Ovaj član Zakona i zvanično Uputstvo za tumačenje kriterijuma ne mogu da obuhvate sve specifičnosti angažmana preduzetnika, i zbog toga postoji veliki prostor za dvosmisleno tumačenje.

testsamostalnosti.rs simulira obavezni Test samostalnosti i temeljno analizira tvoje poslovne odnose

testsamostalnosti.rs je online alat, nastao kako bi ovu izuzetno kompleksnu zakonsku obavezu preduzetnicima i njihovim klijentima učinio jednostavnom, razumljivom i ukrotivom.

Kroz tvoje odgovore na niz pitanja i potpitanja, platforma otkriva sve specifičnosti tvog slučaja i daje ti jasnu procenu da li prolaziš obavezni Test samostalnosti. Krajnji izveštaj detaljno objašnjava jedan poslovni odnos preduzetnika i klijenta. Značaj ovog dokumenta je dvostruk:

 
 • Pruža ti jasan uvid u kojim aspektima eventualno ne prolazite Test samostalnosti.

 • Pruža ti spremnu i snažnu argumentaciju za poresku kontrolu u slučaju procene da prolazite Test samostalnosti.

testsamostalnosti.rs simulira obavezni Test samostalnosti i temeljno analizira tvoje poslovne odnose

testsamostalnosti.rs je online alat, nastao kako bi ovu izuzetno kompleksnu zakonsku obavezu preduzetnicima i njihovim klijentima učinio jednostavnom, razumljivom i ukrotivom.

Kroz tvoje odgovore na niz pitanja i potpitanja, platforma otkriva sve specifičnosti tvog slučaja i daje ti jasnu procenu da li prolaziš obavezni Test samostalnosti. Krajnji izveštaj detaljno objašnjava jedan poslovni odnos preduzetnika i klijenta. Značaj ovog dokumenta je dvostruk:

 • Pruža ti jasan uvid u kojim aspektima eventualno ne prolazite Test samostalnosti.

 • Pruža ti spremnu i snažnu argumentaciju za poresku kontrolu u slučaju procene da prolazite Test samostalnosti.

Platforma izgrađena na dva ključna postulata

testsamostalnosti.rs je napravljen da sve razume i da sve razumeš.

POUZDANOST

 • Metodologija iza pažljivo formulisanih pitanja i potpitanja omogućava veoma visok procenat preciznosti i pouzdanosti u analizi svih specifičnosti poslovanja i samog odnosa između preduzetnika i klijenta.

 • testsamostalnosti.rs je nastao u saradnji sa iskusnim poreskim savetnicima i potpuno je u skladu sa članom 85, stav 1, tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana kao i zvaničnim Uputstvom za tumačenje kriterijuma testa.

RAZUMLJIVOST

 • Pisan jednostavnim jezikom.

 • Ne zahteva poznavanje Zakona i kompleksne pravne terminologije.

NAPOMENA: Prilikom testiranja na platformi testsamostalnosti.rs se ne vrši prikupljanje, čuvanje i obrada tvojih ličnih podataka i odgovora u testu.

Platforma izgrađena na dva ključna postulata

testsamostalnosti.rs je napravljen da sve razume i da sve razumeš.

POUZDANOST

 • Metodologija iza pažljivo formulisanih pitanja i potpitanja omogućava veoma visok procenat preciznosti i pouzdanosti u analizi svih specifičnosti poslovanja i samog odnosa između preduzetnika i klijenta.

 • testsamostalnosti.rs je nastao u saradnji sa iskusnim poreskim savetnicima i potpuno je u skladu sa članom 85, stav 1, tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana kao i zvaničnim Uputstvom za tumačenje kriterijuma testa.

RAZUMLJIVOST

 • Pisan jednostavnim jezikom.

 • Ne zahteva poznavanje Zakona i kompleksne pravne terminologije.

NAPOMENA: Prilikom testiranja na platformi testsamostalnosti.rs se ne vrši prikupljanje, čuvanje i obrada tvojih ličnih podataka i odgovora u testu.

Iza platforme testsamostalnosti.rs stoje veliko iskustvo u radu sa preduzetnicima i ekspertiza u poreskom pravu

Nakon više od stotinu održanih konsultacija i niza stručnih konferencija, odlučili smo da digitalizujemo Test samostalnosti i pomognemo hiljadama zbunjenih preduzetnika i njihovih klijenata.

Iza platforme testsamostalnosti.rs stoji startap Clever. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa velikim brojem preduzetnika preko aplikacije Pausal i blog.pausal.rs koji broje 28.000 korisnika, shvatili smo da obavezni Test samostalnosti predstavlja veliku nepoznanicu. Zbog ozbiljnosti propisane poreske kazne i velikog rizika za opstanak posla većine preduzetnika koji ne bi prošli poresku kontrolu, napravili smo alat koji je svima lako dostupan, pouzdan i razumljiv.

Iza platforme testsamostalnosti.rs stoje veliko iskustvo u radu sa preduzetnicima i ekspertiza u poreskom pravu

Nakon više od stotinu održanih konsultacija i niza stručnih konferencija, odlučili smo da digitalizujemo Test samostalnosti i pomognemo hiljadama zbunjenih preduzetnika i njihovih klijenata.

Iza platforme testsamostalnosti.rs stoji startap Clever. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa velikim brojem preduzetnika preko aplikacije Pausal i blog.pausal.rs koji broje 28.000 korisnika, shvatili smo da obavezni Test samostalnosti predstavlja veliku nepoznanicu. Zbog ozbiljnosti propisane poreske kazne i velikog rizika za opstanak posla većine preduzetnika koji ne bi prošli poresku kontrolu, napravili smo alat koji je svima lako dostupan, pouzdan i razumljiv.

Da li si preduzetnik ili u svom poslovanju angažuješ preduzetnike?
Uradi test samostalnosti i izbegni oštre poreske kazne.

Da li si preduzetnik ili u svom poslovanju angažuješ preduzetnike? Uradi test samostalnosti i izbegni oštre poreske kazne.

Cena: 4.000 rsd
(2.800 rsd za korisnike aplikacije Pausal.rs)

Napominjemo da testsamostalnosti.rs ne vrši prikupljanje, čuvanje i obradu tvojih podataka i odgovora koje obeležiš u testu. Autor aplikacije zadržava pravo da krajnje zbirne anonimne podatke koristi za svrhu statistike i analitike. Politika privatnosti.