O Projektu

Nakon tri godine iskustva, više od stotinu održanih konsultacija i niza konferencija na temu Testa samostalnosti, Clever je došao na ideju da ceo proces testiranja odnosa sa Nalogodavcem digitalizuje.

Veliko iskustvo pomoglo nam je da definišemo ograničeni broj pitanja koji će pomoći preduzetnicima da na jednostavan način dođu do sigurnog odgovora da li prolaze Test samostalnosti ili ne. To je bio i početak realizacije projekta stvaranja Digitalnog testa samostalnosti koji na osnovu pažljivo odabranih pitanja i metodologije koja stoji iza pitanja omogućava pouzdanu procenu odnosa Preduzetnika i Nalogodavca. Digitalni test samostalnosti je rađen u skladu sa članom 85, stav 1, tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana koji definiše kriterijume testa samostalnosti i propisanim Uputstvom za tumačenje kriterijuma testa.

Test samostalnosti je sa sobom doneo velike nedoumice zbog mogućnosti dvosmislenog tumačenja kriterijuma. Iako je Uputstvo za tumačenje Testa samostalnosti opširno, ono se odnosi na veliki broj delatnosti, zbog čega je veoma teško da se u njemu obuhvate svi pojedinačni i specifični slučajevi i samim tim često dolazi do nedoumica u pogledu njegovog tumačenja. Posledica toga je da preduzetnici u praksi neretko dobijaju suprotna tumačenja kriterijuma zbog čega posluju u neizvesnosti.

Prevashodni cilj Digitalnog testa samostalnosti je da tu neizvesnost uklonimo, i omogućimo preduzetnicima da posluju u stabilnom i sigurnom ekosistemu. Ispunjavanjem forme Digitalnog testa samostalnosti preduzetnici dobijaju krajnji izveštaj u kojem je u odnosu na date odgovore i u skladu sa tumačenjem kriterijuma testa samostalnosti detaljno objašnjen njihov odnos sa Nalogodavcem. Za svakog Nalogodavca potrebno je da preduzetnik radi pojedinačni test.

Pitanja i krajnji izveštaj su pisani jednostavnim jezikom i laki su za razumevanje. Na taj način dodatno stičemo priliku da na praktičan način edukujemo preduzetnike o načinu tumačenja kriterijuma i njihovom obuhvatu.

Proces automatizacije testa samostalnosti je trajao tri godine, i ovim putem se zahvaljujemo svim učesnicima, savetnicima, konsultantima koji su dali svoj doprinose u realizaciji projekta.

Napominjemo da prilikom popunjavanja Digitalnog testa samostalnosti se ne vrši prikupljanje, čuvanje i obrada Vaših ličnih podataka i odgovora koje ste obeležili u testu. Autor aplikacije zadržava pravo da krajnje zbirne anonimne podatke koristi za svrhu statistike i analitike.