Česta pitanja

Da, Testa samostalnosti su oslobođena samo fizička lica. Test samostalnosti se odnosi na sve preduzetnike — paušalce i knjigaše, kao i na privredna društva koja angažuju preduzetnike.

Da. Ako DOO angažuje preduzetnika za bilo koju vrstu posla, potrebno je da testira poslovni odnos sa njim kroz Test samostalnosti. U slučaju da preduzetnik padne na pet od devet kriterijuma, smatraće se nesamostalnim u tom poslovnom odnosu i posledicu će snositi DOO koji ga je angažovao.

Kada padneš Test samostalnosti sa nekim klijentom, ukupan prihod koji si ostvario/la od tog klijenta će se oporezivati po stopi efektivno od 44%, bez obzira što prethodno platio/la porez i doprinose.

Da, ako kao pravno lice ili kao preduzetnik posluješ sa preduzetnikom i na osnovu kriterijuma Testa samostalnosti se proceni da angažovani preduzetnik u vašem odnosu nije samostalan, teret dodatnog oporezivanja ćeš snositi ti.

Ne. Zakonom nije propisana obaveza angažovanja advokata ili knjigovođe. Test možeš da radiš samostalno, i potrebno je da ga uradiš sa svakim klijentom pojedinačno. Testsamostalnosti.rs je online alat koji smo kreirali kako bismo ti olakšali testiranje i učinili ga potpuno razumljivim svima, a ne samo advokatima i knjigovođama.

Test samostalnosti se nigde ne predaje. Tvoja je obaveza da testiraš odnos sa klijentom i u slučaju kontrole Poreske uprave, potrebno je da dokažeš prolazak Testa samostalnosti, odnosno samostalnost.

Da. Bez obzira što si zaposlen, ukoliko imaš i preduzetničku agecniju potrebno je da posluješ u skladu sa poreskim propisom Testa samostalnosti. Pogrešno je tumačenje da ukoliko si zaposlen/a ne možeš da padneš Test. Pretpostavka je da neke kriterijume zaposlena lica lakše prevazilaze, ali je i dalje potrebno da proveriš odnos sa klijentom.

Da bi se i dalje smatrao samostalnim, preduzetnik sme da padne na najviše 4 kriterijuma. Ukoliko padne na 5 ili više kriterijuma, znači da pada na Testu samostalnosti.

Ukoliko radiš samo sa jednim klijentom, ne znači da automatski padaš na Testu samostalnosti. Ako 70% tvojih prihoda ili više dolazi od jednog klijenta, padaš po Kriterijumu 6, ali moraš da padneš na još četiri kriterijuma da bi pao/la na celom Testu.

Testiranjem preko testsamstalnosti.rs zapravo testiraš svoj odnos sa klijentom u odnosu na zvaničan Test samostalnosti. Testsamostalnosti.rs će ti dati detaljan izveštaj za svaki kriterijum Testa samostalnosti, kao i Izjavu o samostalnosti, koji ti mogu služiti kao stručna argumentacija u slučaju kontrole Poreske uprave.

Kao i kod bilo kog drugog načina testiranja, ako koristiš testsamostalnosti.rs, potrebno je da testiraš odnos sa svakim klijentom pojedinačno. Može se desiti da sa nekima prolaziš na Testu, a sa nekima ne. Zato i poreska kontrola ispituje svaki tvoj poslovni odnos.

Da. Test je obavezan bez obzira da li je reč o radu sa domaćim ili stranim klijentima. Kod preduzetnika koji posluju sa stranim klijentima potrebno je biti posebno oprezan, jer u slučaju pada na Testu, preduzetnik će sam snositi posledicu.

Ne. Padom na Testu samostalnosti sa određenim klijentom znači da sa tim klijentom ne ispunjavaš formu samostalnog preduzetnika, i potrebno je da sa njim revidiraš odnos da bi mogao/la da nastaviš da posluješ kao preduzetnik. Prihod ostvaren od klijenta sa kojim si pao/la na Testu samostalnosti će biti dodatno oporezovan, dok sa drugim klijentima, sa kojima prolaziš na Testu, mozeš da nastaviš da posluješ u preduzetničkoj formi.

Ne. U slučaju pada na Testu samostalnosti ne znači da gubiš pravo na paušalno oporezivanje ili mogućnost da budeš preduzetnik uopšte.

Da. Test samostalnosti je potrebno da radiš za odnos sa svakim klijentom pojedinačno. Moguće je npr. da sa jednim klijentom padneš na Testu samostalnosti dok sa drugima prolaziš.

Da. U skladu sa Zakonom, Poreska uprava može testirati tvoje poslovne odnose od 2020. godine kada je uveden obavezni Test samostalnosti. Po zakonu, Poreska uprava ima pravo da sprovodi kontrolu perioda od 5 godina unazad u odnosu na tekuću godinu, što će biti slučaj i za poreski propis Test samostalnosti kada istekne 5 godina od njegovog uvođenja.

Test samostalnosti analizira odnos sa svakim angažovanim preduzetnikom pojedinačno. Samim tim, ukoliko budeš radio/la naš pametni test samostalnosti, potrebno je takođe da testiraš odnos sa svakim angažovanim preduzetnikom pojedinačno. 

Ukoliko, na primer, naš alat proceni da prolaziš Test sa jednim preduzetnikom, ne znači nužno da ćeš proći i sa drugim. 

Ne, podaci i rezultati tvog testa vidljivi su samo tebi i samo ti možeš da im pristupiš sa kodom koji si koristio/la prilikom testiranja. 

Iza platforme testsamostalnosti.rs stoji startap Clever. Saznaj više o projektu i nama u kategoriji O projektu

Procenjeno vreme za ispunjavanje testa je 45 minuta. Savetujemo ti da izdvojiš dovoljno vremena i posvetiš pažnju davanju odgovora, kako bi rezultati bili validni. Dodatno, savetujemo ti da pored sebe u toku testiranja imaš dostupan ugovor sa klijentom, prepisku i ostala dokumenta koja regulišu vaš poslovni odnos.