Pouzdano proverite da li vam angažovanje preduzetnika može doneti poreske kazne

testsamostalnosti.rs se prilagođava specifičnostima vaše saradnje i daje vam stručnu procenu samostalnosti preduzetnika, jer oštre poreske kazne idu na teret naručioca posla.

 • Saznajte na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodite svoje poslovanje sa preduzetnicima i izbegnite poreski prekršaj i dodatno oporezivanje.

 • Ako naš pametni test samostalnosti proceni da niste u poreskom prekršaju, imaćete u rukama sveobuhvatnu stručnu argumentaciju koja vaš poslovni odnos štiti kada pokuca poreska inspekcija.

Pouzdano proverite da li vam angažovanje preduzetnika može doneti poreske kazne

testsamostalnosti.rs se prilagođava specifičnostima vaše saradnje i daje vam stručnu procenu samostalnosti preduzetnika, jer oštre poreske kazne idu na teret naručioca posla.

 • Saznajte na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodite svoje poslovanje sa preduzetnicima i izbegnite poreski prekršaj i dodatno oporezivanje.

 • Ako naš pametni test samostalnosti proceni da niste u poreskom prekršaju, imaćete u rukama sveobuhvatnu stručnu argumentaciju koja vaš poslovni odnos štiti kada pokuca poreska inspekcija.

Poverenje našoj platformi su ukazali:

“Test samostalnosti se odnosi samo na paušalce” je samo jedna u moru zabluda.

Test samostalnosti je obavezan za sva privredna društva koja angažuju preduzetnike, bez obzira da li su paušalci ili vode knjige.

Istraživanje je pokazalo da samo 24% ispitanika dobro procenjuje svoj rizik od poreskog prekršaja.

“Test samostalnosti se odnosi samo na paušalce” je samo jedna u moru zabluda.

Test samostalnosti je obavezan za sva privredna društva koja angažuju preduzetnike, bez obzira da li su paušalci ili vode knjige.

Istraživanje je pokazalo da samo 24% ispitanika dobro procenjuje svoj rizik od poreskog prekršaja.

"testsamostalnosti.rs je veoma koristan za privredna društva koja angažuju preduzetnike. Ako testiranje pokaže da je njihov poslovni odnos "nesamostalan", privredna društva uštedeće mnogo nepotrebno bačenih novčanih sredstava na ime poreskih obaveza. Takođe, ako se ovim pametnim testom ipak utvrdi samostalnost, možete u velikoj meri biti spokojni da neće biti "nesuglasica” sa poreskim organima. Moja iskrena preporuka svim privrednim društvima koja žele da provere da li ih poslovni odnos sa preduzetnikom vodi u poreski prekršaj.

"testsamostalnosti.rs je veoma koristan za privredna društva koja angažuju preduzetnike. Ako testiranje pokaže da je njihov poslovni odnos "nesamostalan", privredna društva uštedeće mnogo nepotrebno bačenih novčanih sredstava na ime poreskih obaveza. Takođe, ako se ovim pametnim testom ipak utvrdi samostalnost, možete u velikoj meri biti spokojni da neće biti "nesuglasica” sa poreskim organima. Moja iskrena preporuka svim privrednim društvima koja žele da provere da li ih poslovni odnos sa preduzetnikom vodi u poreski prekršaj.

Jedan zakon - Devet kriterijuma - bezbroj tumačenja

Naručioci posla i preduzetnici često subjektivno interpretiraju devet kriterijuma za utvrđivanje samostalnosti preduzetnika. Međutim, poreska inspekcija stvari posmatra iz drugog ugla.

Na osnovu istraživanja, svaki treći preduzetnik koji je smatrao da prolazi Kriterijum 1 (radno vreme, odmor i odsustva sa rada), ga zapravo ne bi prošao u slučaju poreske kontrole Testa samostalnosti. Slična je statistika i za Kriterijum 5 (Alat koji preduzetnik koristi za rad i u kojoj meri Klijent kontroliše rad preduzetnika).

Jedan zakon - Devet kriterijuma - bezbroj tumačenja

Naručioci posla i preduzetnici često subjektivno interpretiraju devet kriterijuma za utvrđivanje samostalnosti preduzetnika. Međutim, poreska inspekcija stvari posmatra iz drugog ugla.

Na osnovu istraživanja, svaki treći preduzetnik koji je smatrao da prolazi Kriterijum 1 (radno vreme, odmor i odsustva sa rada), ga zapravo ne bi prošao u slučaju poreske kontrole Testa samostalnosti. Slična je statistika i za Kriterijum 5 (Alat koji preduzetnik koristi za rad i u kojoj meri Klijent kontroliše rad preduzetnika).

Radim sa nekoliko višegodišnjih klijenata paralelno. Šokirao sam se kada se ispostavilo da ne bih prošao test samostalnosti u odnosu sa dva klijenta i oni bi zapravo tako bili u poreskom prekršaju!

Radim sa nekoliko višegodišnjih klijenata paralelno. Šokirao sam se kada se ispostavilo da ne bih prošao test samostalnosti u odnosu sa dva klijenta i oni bi zapravo tako bili u poreskom prekršaju!

testsamostalnosti.rs analizira poput poreske inspekcije,
komunicira poput vas

Kreiran je da otkrije sve specifičnosti poslovnog odnosa, kako ne bi bilo iznenađenja kasnije tokom poreske kontrole.

 • Pouzdan jer su ga validirali iskusni poreski savetnici prema zvaničnom Testu samostalnosti.

 • Ukazuje u kom aspektu je neophodno da prilagodite svoje poslovanje ako proceni da ne prolazite test.

 • Daje sveobuhvatnu stručnu argumentaciju za poresku kontrolu ako proceni da prolazite test.

 • Garantuje privatnost podataka.

  • Prilagođava se vašem slučaju.

  • Ne zahteva poznavanje poreskog prava i terminologije.

  • Košta značajno manje od usluge testiranja koje pružaju knjigovođe, poreski savetnici i advokati.

testsamostalnosti.rs koristi jezik koji je jednostavan za korisnika, a softver koji ga pokreće liči na pravu poresku kontrolu. Mislim da je na vreme prepoznato da će sigurniju procenu poreske samostalnosti dati pažljivo konstruisan softver. Preporučujem ovaj alat svim organizacijama koje angažuju preduzetnike ili preduzetnike paušalce zbog sveobuhvatnog i organizovanog pristupa provere samostalnosti.

testsamostalnosti.rs analizira poput poreske inspekcije, komunicira poput vas

Kreiran je da otkrije sve specifičnosti poslovnog odnosa, kako ne bi bilo iznenađenja kasnije tokom poreske kontrole.

 • Pouzdan jer su ga validirali iskusni poreski savetnici prema zvaničnom Testu samostalnosti.

 • Ukazuje u kom aspektu je neophodno da prilagodite svoje poslovanje ako proceni da ne prolazite test.

 • Daje sveobuhvatnu stručnu argumentaciju za poresku kontrolu ako proceni da prolazite test.

 • Ne zahteva poznavanje poreskog prava i terminologije.

 • Košta značajno manje od usluge testiranja koje pružaju knjigovođe, poreski savetnici i advokati.

 • Garantuje privatnost podataka.

 • Prilagođava se vašem slučaju.

testsamostalnosti.rs koristi jezik koji je jednostavan za korisnika, a softver koji ga pokreće liči na pravu poresku kontrolu. Mislim da je na vreme prepoznato da će sigurniju procenu poreske samostalnosti dati pažljivo konstruisan softver. Preporučujem ovaj alat svim organizacijama koje angažuju preduzetnike ili preduzetnike paušalce zbog sveobuhvatnog i organizovanog pristupa provere samostalnosti.

Uradite pametni test samostalnosti za odnos sa svakim preduzetnikom, saznajte na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodite poslovanje i izbegnite poreski prekršaj.

Uradite pametni test samostalnosti za odnos sa svakim preduzetnikom, saznajte na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodite poslovanje i izbegnite poreski prekršaj.

Cena testa: 4.000 rsd
(2.800 rsd za korisnike aplikacije Pausal.rs)

Napominjemo da testsamostalnosti.rs ne vrši prikupljanje, čuvanje i obradu vaših podataka i odgovora koje obeležite u testu. Autor aplikacije zadržava pravo da krajnje zbirne anonimne podatke koristi za svrhu statistike i analitike. Politika privatnosti.