Lak način da uradiš obavezni Test samostalnosti i izbegneš poreske kazne

Bilo da vodiš paušal, knjige ili angažuješ preduzetnike, testsamostalnosti.rs se prilagođava specifičnostima tvog poslovanja.

 • Saznaj na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodiš svoje poslovanje i izbegneš poreski prekršaj i dodatno oporezivanje.

 • Ako naš pametni test samostalnosti proceni da prolaziš većinu kriterijuma, imaćeš u rukama sveobuhvatnu stručnu argumentaciju koja te štiti kada pokuca poreska inspekcija.

Lak način da uradiš obavezni Test samostalnosti i izbegneš poreske kazne

Bilo da vodiš paušal, knjige ili angažuješ preduzetnike, testsamostalnosti.rs se prilagođava specifičnostima tvog poslovanja.

 • Saznaj na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodiš svoje poslovanje i izbegneš poreski prekršaj i dodatno oporezivanje.

 • Ako naš pametni test samostalnosti proceni da prolaziš većinu kriterijuma, imaćeš u rukama sveobuhvatnu stručnu argumentaciju koja te štiti kada pokuca poreska inspekcija.

Poverenje našoj platformi su ukazali:

Da, znamo
- “sigurno prolaziš Test samostalnosti”.
Osim ako…

Najsigurniji način da izbegneš poreski prekršaj je da preispitaš svoju pretpostavku da prolaziš Test samostalnosti.

Istaživanje je pokazalo da samo 24% preduzetnika dobro procenjuje svoj rizik od plaćanja poreske kazne.

Da, znamo - “sigurno prolaziš Test samostalnosti”.
Osim ako…

Najsigurniji način da izbegneš poreski prekršaj je da preispitaš svoju pretpostavku da prolaziš Test samostalnosti.

Istaživanje je pokazalo da samo 24% preduzetnika dobro procenjuje svoj rizik od plaćanja poreske kazne.

Nakon testiranja na testsamostalnosti.rs postalo mi je jasno da bih, ako ništa ne promenim, u slučaju poreske kontrole pao na svakom kriterijumu za koji sam imao dilemu da li prolazim.

Nakon testiranja na testsamostalnosti.rs postalo mi je jasno da bih, ako ništa ne promenim, u slučaju poreske kontrole pao na svakom kriterijumu za koji sam imao dilemu da li prolazim.

Proučavaš kriterijume za Test samostalnosti i deluje ti da većinu prolaziš?

Poreska inspekcija možda ne misli tako, jer postoji veliki prostor za različita tumačenja.

Na osnovu istraživanja, svaki treći ispitanik koji je smatrao da prolazi Kriterijum 1 (radno vreme, odmor i odsustva sa rada), ga zapravo ne bi prošao u slučaju poreske kontrole Testa samostalnosti. Slična je statistika i za Kriterijum 5 (Alat koji preduzetnik koristi za rad i u kojoj meri Klijent kontroliše rad preduzetnika).

Proučavaš kriterijume za Test samostalnosti i deluje ti da većinu prolaziš?

Poreska inspekcija možda ne misli tako, jer postoji veliki prostor za različita tumačenja.

Na osnovu istraživanja, svaki treći ispitanik koji je smatrao da prolazi Kriterijum 1 (radno vreme, odmor i odsustva sa rada), ga zapravo ne bi prošao u slučaju poreske kontrole Testa samostalnosti. Slična je statistika i za Kriterijum 5 (Alat koji preduzetnik koristi za rad i u kojoj meri Klijent kontroliše rad preduzetnika).

Testsamostalnosti.rs je mnogo detaljniji, ozbiljniji i upotrebljiviji od samostalnog testiranja. Prava stvar.

Testsamostalnosti.rs je mnogo detaljniji, ozbiljniji i upotrebljiviji od samostalnog testiranja. Prava stvar.

testsamostalnosti.rs razmišlja kao strogi poreski inspektor,
samo nije toliko strog 🙂

Kreiran da otkrije sve specifičnosti tvog poslovanja i bude od koristi, kako ne bi bilo iznenađenja kasnije tokom poreske kontrole.

 • Ne zahteva poznavanje poreskog prava i terminologije.

 • Pouzdan jer su ga validirali iskusni poreski savetnici prema zvaničnom Testu samostalnosti.

 • Ukazuje ti u kom aspektu je neophodno da prilagodiš svoje poslovanje ako proceni da ne prolaziš test.

 • Daje ti sveobuhvatnu stručnu argumentaciju za poresku kontrolu ako proceni da prolaziš test.

  • Prilagođava se tvom slučaju.

  • Garantuje privatnost podataka.

  • Košta značajno manje od usluge testiranja koje pružaju knjigovođe, poreski savetnici i advokati.

testsamostalnosti.rs koristi jezik koji je jednostavan za korisnika, a softver koji ga pokreće liči na pravu poresku kontrolu. Mislim da je na vreme prepoznato da će sigurniju procenu poreske samostalnosti dati pažljivo konstruisan softver. Preporučujem ovaj alat svim organizacijama koje angažuju preduzetnike ili preduzetnike paušalce zbog sveobuhvatnog i organizovanog pristupa provere samostalnosti.

testsamostalnosti.rs razmišlja kao strogi poreski inspektor,
samo nije toliko strog 🙂

Kreiran da otkrije sve specifičnosti tvog poslovanja i bude od koristi, kako ne bi bilo iznenađenja kasnije tokom poreske kontrole.

 • Ne zahteva poznavanje poreskog prava i terminologije.

 • Pouzdan jer su ga validirali iskusni poreski savetnici prema zvaničnom Testu samostalnosti.

 • Ukazuje ti u kom aspektu je neophodno da prilagodiš svoje poslovanje ako proceni da ne prolaziš test.

 • Daje ti sveobuhvatnu stručnu argumentaciju za poresku kontrolu ako proceni da prolaziš test.

 • Garantuje privatnost podataka.

 • Košta značajno manje od usluge testiranja koje pružaju knjigovođe, poreski savetnici i advokati.

 • Prilagođava se tvom slučaju.

testsamostalnosti.rs koristi jezik koji je jednostavan za korisnika, a softver koji ga pokreće liči na pravu poresku kontrolu. Mislim da je na vreme prepoznato da će sigurniju procenu poreske samostalnosti dati pažljivo konstruisan softver. Preporučujem ovaj alat svim organizacijama koje angažuju preduzetnike ili preduzetnike paušalce zbog sveobuhvatnog i organizovanog pristupa provere samostalnosti.

Uradi pametni test samostalnosti i saznaj na vreme da li je potrebno
i u kojim aspektima da prilagodiš svoje poslovanje i izbegneš poreski prekršaj.

Uradi pametni test samostalnosti i saznaj na vreme da li je potrebno i u kojim aspektima da prilagodiš svoje poslovanje
i izbegneš poreski prekršaj.

Cena: 4.000 rsd
(2.800 rsd za korisnike aplikacije Pausal.rs)

Napominjemo da testsamostalnosti.rs ne vrši prikupljanje, čuvanje i obradu tvojih podataka i odgovora koje obeležiš u testu. Autor aplikacije zadržava pravo da krajnje zbirne anonimne podatke koristi za svrhu statistike i analitike. Politika privatnosti.