Hacked By Mr. U. D. S. P | UGOVOR
 

UGOVOR

Ugovorni odnos između nalogodavca i preduzetnika, po pravilu ne mora biti formalizovan, tačnije, do uvođenja promena u vidu testa samostalnosti, „Ugovor o saradnji“ između nalogodavca i preduzetnika nije bio obavezan. Napominjemo da ni nakon ugovđenja testa samostalnosti, ugovorni odnos NE mora biti formalizovan u vidu postojanja pisanog ugovora. Ne mora, ali je vrlo poželjno imati pisani ugovor u slučaju da postanete predmet poreske kontrole koja će se sporovoditi kroz test samostalnosti. Naime, poreska uprava je kroz Uputstvo za primenu testa samostalnosti predvidela niz dokaznih sredstava koja će se koristiti u toku kontrole. Između mnogobrojnih dokaznih sredstava, pisani UGOVOR o saradnji, zaključen između nalogodavca i preduzetnika, će svakako biti polazna osnova za svakog poreskog inspektora u toku sprovođenja testa samostalnosti. Mnogo će biti lakše svakom kontrolisanom subjektu u toku poreske kontrole da dokaže preduzetnikovu samostalnost u odnosu na nalogodavca, ukoliko kao jedan od osnovnih dokaza bude priložen pisani Ugovor o saradnji.

 

 

               Uduženje NPS, u saradnji sa timom eksperata iz ove oblasti, može Vam pomoći prilikom pripremanja dokaza koje ćete biti dužni da priložite u toku sprovođenja testa samostalnosti, a posebno Vam mogu pomoći oko pripremanja UGOVORA O SARADNJI, koji će Vam, kako smo već i naveli, biti jedan od osnovnih dokaza prilikom dokazivanja preduzetnikove samostalnosti u postupku poreske kontrole.